ATSS PSYCHOLAB SOFTWARE

490 zł brutto - licencja wieczysta

Oprogramowanie ATSS Psycholab Software

ATSS Psycholab Sofware (w skrócie APS) jest oprogramowaniem dedykowanym dla pracowni psychologicznych prowadzących badania z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy. Znacząco wspomaga tworzenie, wypełnianie i zarządzanie dokumentacją psychologiczną w pracowni. Dzięki szablonom pozwala na szybkie wypełnianie kart badań a oprogramowanie dba o aktualność i poprawność numeracji.

Oprogramowanie APS współpracuje w aparaturą do badań psychologicznych kierowców i wykorzystując bezprzewodową komunikację radiową pobiera szczegółowe wyniki badań z aparatów i pozwala na dodatkową analizę wyników, archiwizację i wydruki.

Szeroka paleta różnych wydruków w tym jedyna na rynku opcja wydruku wklejek do rejestrów osób badanych znacząco przyspiesza przygotowanie wymaganej dokumentacji i skraca czas badania.

Wiele funkcji zostało stworzony w oparciu o uwagi i propozycje psychologów – praktyków, korzystających z wcześniejszych wersji programu. Dzięki temu jest on praktyczny i dopasowany do potrzeb.
Jednak aby zapewnić pełną satysfakcję przygotowaliśmy łatwą w instalacji i bezpłatną wersję DEMO (do pobrania poniżej).

Podstawowe funkcje

Składowe zestawu

Filmy instruktażowe