Kolejne spotkanie ze studentami studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego już za nami

W dniu 09 marca, 2019 roku, na studiach podyplomowych Psychologii Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, odbyły się kolejne zajęcia pt. „Aparatura do badań sprawności psychomotorycznej”. W ramach tego spotkania, jak co roku mieliśmy przyjemność przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu obsługi aparatury wykorzystywanej w pracowniach do badań kierowców. Dochowując tradycji, dzięki obecności praktykujących psychologów transportu: dr Doroty Bohuszewicz Kamoli oraz Agnieszki Rohde mogliśmy przekazać mnóstwo praktycznych i chyba 🙂 ciekawych przykładów i przypadków. Mamy także nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć wystarczająco szczegółowo na wszystkie pytania naszych Słuchaczy.

Dziękujemy Uniwersytetowi Gdańskiemu za zaproszenie nas do udziału w tym odpowiedzialnym procesie szkolenia. Te spotkania zawsze zachęcają nas do jeszcze intensywniejszej pracy.

W szczególności dziękujemy Paniom i Panom słuchaczom za aktywny i tak liczny udział w zajęciach do samego końca oraz za bardzo wysoką ocenę naszej pracy. Mam nadzieję, że prawie same 10’tki na liście nie wynikały z braku anonimowości w głosowaniu :).

Życzymy sukcesów i do zobaczenia lub usłyszenia!

Wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z 19 listopada 2018 – co dalej?

19 listopada, 2018r Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wydał nowe wytyczne dotyczące badań psychotechnicznych dla pracowników w ramach medycyny pracy. Spowodowały one spore zamieszanie i niepewność co do obowiązku wykonywania badań aparaturowych w ramach medycyny pracy.

W dniu 7 lutego, 2019 roku, Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na zapytanie m.in. Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy, określiło swoje stanowisko w tym temacie, wskazując na niezgodność ogłoszonych wytycznych z obowiązującym stanem prawnym. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do IMP w Łodzi o usunięcie tych wytycznych. Pełna treść odpowiedzi znajduje się pod adresem: www.psychologia-pracy.pl.

Czy warto zainwestować w zakup oprogramowania do zarządzania dokumentacją?

Praktycznie wszyscy producenci aparatury do badań psychologicznych kierowców posiadają w swojej ofercie dodatkowe oprogramowanie do zarządzania pracownią. W moich rozmowach z klientami często spotykam się z pytaniem: czy warto je kupić tym bardziej, że jego koszt czasem jest znaczący? Czym zatem kierować się przy podejmowaniu decyzji?

Oto 6 punktów, które warto rozważyć przed zakupem:

  1. Każdy producent ma swoje oprogramowanie, które jest kompatybilne tylko z aparaturą tego producenta. To powoduje, że automatyczne pobieranie wyników z aparatury do karty badania będzie możliwe wyłącznie z wybranych aparatów. W naszym oprogramowaniu dodaliśmy opcję ręcznego wpisywania wyników w przypadku, gdy aparatura w pracowni jest mieszana.
  2. Aby korzystać z programu trzeba być już nieco obeznanym w pracy na komputerze. Osoby, które wolno piszą na klawiaturze lub niepewnie operują myszką – niezależnie od producenta mogą mieć opór przy korzystaniu z programu. Mimo, że nasza aplikacja ATSS Psycholab Software posiada duże klawisze i minimalną, niezbędną ilość funkcji – wiem z doświadczenia, że osoba, która dotychczas latami wypełniała ręcznie karty badania – niechętnie przejdzie na wersję komputerową.
    A im bardziej skomplikowany program – tym będzie trudniej.
  3. Korzystanie z oprogramowania w pracowni bardzo skraca wypełnianie karty badania – w szczególności dzięki wykorzystaniu funkcji Szablonów tekstów (Zobacz krótki film), które pozwalają zautomatyzować wprowadzanie treści na kartę badania – to jedna z głównych zalet korzystania z programu.
  4. Prowadzenie kart badania w komputerze nie zdejmuje z nas obowiązku posiadania dokumentacji papierowej, gdyż niezbędny jest podpis osoby badanej na dokumencie. Jeżeli celem zakupu programu było wyeliminowanie papieru – to niestety się nie uda. Natomiast dzięki tworzeniu dokumentacji na komputerze mamy szybki dostęp do archiwalnych kart badań, orzeczeń i łatwo jesteśmy w wyszukać dokument np. po nazwisku osoby badanej.
  5. Dzięki oprogramowaniu zachowana będzie prawidłowa numeracja orzeczeń, kart badań i osób badanych.
  6. Niezwykłą korzyść stosowania programu odczuwają osoby, które wcześniej pracując na dokumentacji papierowej narzekały na konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych – w szczególności różnych danych osobowych. Stosując oprogramowanie – dane wprowadzasz tylko raz – to bardzo wygodne i efektywne rozwiązanie, gdy ilość osób badanych zaczyna rosnąć.

Na koniec rada, którą daję zawsze moim klientom – Oprogramowanie nie jest obowiązkowe i bez niego aparaty będą funkcjonowały i pełniły swoją rolę. Oprogramowanie ma pomóc w zarządzaniu dokumentacją i zawsze warto przed zakupem pobrać i zainstalować sobie wersję edukacyjną, która pozwoli przetestować funkcje i sposób obsługi przed zakupem.

[democracy id=”4″]

Certyfikat bezpieczeństwa SSL na stronie www

Od dziś uruchomiony został certyfikat bezpieczeństwa SSL dla nowej strony internetowej. Gwarantuje on pełne bezpieczeństwo danych przesyłanych między Państwa komputerem lub telefonem a naszym serwerem. Bezpieczną stronę internetową można rozpoznać po symbolu zamkniętej kłódki po lewej stronie paska adresu w przeglądarce i adresie strony zaczynającym się od https (zamiast http).

Certyfikat SSL - kłódka przy pasku adresu