POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych posiadanych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO)).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Rohde prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AT SMART Systems – Tomasz Rohde,  ul. Grottgera 19/2 w Gdańsku. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych: rodo@atss.pl
 2. Możemy przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę i adres siedziby, numer telefonu, adres IP, adres email, numer NIP, korespondencję email.
 3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć lub włączyć opcję gromadzenia cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust 1 pkt a RODO, czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub kilku określonych celach,
  • art. 6 ust 1 pkt b RODO, czyli w celu realizacji bezpośrednich czynności zawodowych lub podjęcia działań niezbędnych przed rozpoczęciem tych czynności, które dotyczą lub będą Państwa dotyczyć,
  • art. 6 ust 1 pkt c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych,
  • art. 6 ust 1 pkt f RODO, czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.
 5. Państwa dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody,
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia: przez okres do 2 lat,
  • w pozostałych przypadkach – przez okres do 10 lat w celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczenia usług oraz zapewnienia prawidłowego procesu dowodowego przed organami skarbowymi lub sądowymi.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza aktualne przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Na potrzeby analiz statystycznych mogą być automatycznie przetwarzane przez administratora w postaci bezpośredniej lub pseudonimizowanej.
 10. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uzyskania oferty lub realizacji zamówienia.