Czy warto zainwestować w zakup oprogramowania do zarządzania dokumentacją?

Praktycznie wszyscy producenci aparatury do badań psychologicznych kierowców posiadają w swojej ofercie dodatkowe oprogramowanie do zarządzania pracownią. W moich rozmowach z klientami często spotykam się z pytaniem: czy warto je kupić tym bardziej, że jego koszt czasem jest znaczący? Czym zatem kierować się przy podejmowaniu decyzji?

Oto 6 punktów, które warto rozważyć przed zakupem:

  1. Każdy producent ma swoje oprogramowanie, które jest kompatybilne tylko z aparaturą tego producenta. To powoduje, że automatyczne pobieranie wyników z aparatury do karty badania będzie możliwe wyłącznie z wybranych aparatów. W naszym oprogramowaniu dodaliśmy opcję ręcznego wpisywania wyników w przypadku, gdy aparatura w pracowni jest mieszana.
  2. Aby korzystać z programu trzeba być już nieco obeznanym w pracy na komputerze. Osoby, które wolno piszą na klawiaturze lub niepewnie operują myszką – niezależnie od producenta mogą mieć opór przy korzystaniu z programu. Mimo, że nasza aplikacja ATSS Psycholab Software posiada duże klawisze i minimalną, niezbędną ilość funkcji – wiem z doświadczenia, że osoba, która dotychczas latami wypełniała ręcznie karty badania – niechętnie przejdzie na wersję komputerową.
    A im bardziej skomplikowany program – tym będzie trudniej.
  3. Korzystanie z oprogramowania w pracowni bardzo skraca wypełnianie karty badania – w szczególności dzięki wykorzystaniu funkcji Szablonów tekstów (Zobacz krótki film), które pozwalają zautomatyzować wprowadzanie treści na kartę badania – to jedna z głównych zalet korzystania z programu.
  4. Prowadzenie kart badania w komputerze nie zdejmuje z nas obowiązku posiadania dokumentacji papierowej, gdyż niezbędny jest podpis osoby badanej na dokumencie. Jeżeli celem zakupu programu było wyeliminowanie papieru – to niestety się nie uda. Natomiast dzięki tworzeniu dokumentacji na komputerze mamy szybki dostęp do archiwalnych kart badań, orzeczeń i łatwo jesteśmy w wyszukać dokument np. po nazwisku osoby badanej.
  5. Dzięki oprogramowaniu zachowana będzie prawidłowa numeracja orzeczeń, kart badań i osób badanych.
  6. Niezwykłą korzyść stosowania programu odczuwają osoby, które wcześniej pracując na dokumentacji papierowej narzekały na konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych – w szczególności różnych danych osobowych. Stosując oprogramowanie – dane wprowadzasz tylko raz – to bardzo wygodne i efektywne rozwiązanie, gdy ilość osób badanych zaczyna rosnąć.

Na koniec rada, którą daję zawsze moim klientom – Oprogramowanie nie jest obowiązkowe i bez niego aparaty będą funkcjonowały i pełniły swoją rolę. Oprogramowanie ma pomóc w zarządzaniu dokumentacją i zawsze warto przed zakupem pobrać i zainstalować sobie wersję edukacyjną, która pozwoli przetestować funkcje i sposób obsługi przed zakupem.

[democracy id=”4″]