Ważne zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym badań psychologicznych – nowy wzór orzeczenia.

Zmiana wzoru orzeczenia nr 1

Od 13 lipca 2019 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 lipca 2019.

Jest to akt zmieniający rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 8 lipca 2014 r.

Przedmiotem zmiany jest wzór orzeczenia z załącznika nr 1 rozporządzenia z lipca 2014 r. czyli orzeczenia wykorzystywanego najczęściej w ramach pracowni psychologicznych. We wzorze doszły nowe podstawy prawne badań tj. art. 82 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4. Punkty te dotyczą obowiązku badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz kandydatów na kursy kwalifikacyjne zawodowe, w których podstawie programowej jest uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami kat. C i C+E.

Materiały źródłowe

Oto obwieszczenie, w którym można znaleźć wzór nowego orzeczenia wg załącznika nr 1 obowiązującego od 13 lipca, 2019r.

Obwieszczenie z nowym wzorem orzeczenia wg załącznika nr 1 (badania kierowców)

Dla ułatwienia zamieszczam wyciąg z tej ustawy zawierajacy tylko artykuł 82. Kolorem żółtym zaznaczyłem te punkty, które obejmuje załącznik nr 1:

Art. 82 ustawy o kierujących pojazdami (tekst jednolity, styczeń 2019)

Pełny tekst ustawy można pobrać tu:

Ustawa o kierujacych pojazdami z 5 stycznia 2011 - tekst jednolity - styczeń, 2019r


Aktualizacja programu ATSS Psycholab Software

W związku z tą zmianą – pracownie, które posiadają nasze oprogramowanie do zarządzania dokumentacją ATSS Psycholab Software, przy najbliższym uruchomieniu otrzymają komunikat o aktualizacji. Zalecamy wykonanie jej możliwie szybko. Nowe orzeczenia obowiązują od 13 lipca 2019r.

Podziękowanie

Na koniec dziękuję Pani Psycholog Joannie z Bydgoszczy za szybki kontakt i wskazanie tej istotnej zmiany prawnej. Bardzo doceniamy zaangażowanie i kontakt z naszymi klientami i użytkownikami naszych produktów. Bez tego nie bylibyśmy tu gdzie jesteśmy 🙂