APARATY DO BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW

Badanie koordynacji wzrokowo – ruchowej w sytuacjach złożonych.

Badanie koordynacji wzrokowo – ruchowej pod silną presją czasu.

Ocena szybkości i adekwatności reakcji w sytuacji prostej i złożonej.

Badanie koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi

Precyzyjna ocena zdolności widzenia przestrzennego i oceny odległości

Badanie zdolności widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie

Specjalistyczna zabudowa o pełnym zaciemnieniu przeznaczona do realizacji badań na Aparacie Ciemniowym

Oprogramowanie do zarządzania pracownią psychologiczną do badań kierowców i z zakresu medycyny pracy

Projekt, stoliki oraz wyposażenie pomocnicze pracowni psychologicznej