APARAT CIEMNIOWY

4500 zł brutto

(zapytaj o rabaty przy zakupie kilku aparatów)

Aparat Ciemniowy

Aparat Ciemniowy służy do badania zdolności widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie. Widzenie zmierzchowe definiuje się jako umiejętność rozróżniania konturów w warunkach znikomego oświetlenia ogólnego. Wrażliwość na olśnienie mierzona jest czasem powrotu do poprawnego widzenia po olśnieniu silnym źródłem światła. Badania te zlecane są przez lekarzy orzeczników medycyny pracy w ramach szczególnych wymagań na wybranych stanowiskach pracy.

Aparat Ciemniowy produkcji AT SMART Systems realizuje oba wymienione wyżej testy. Składa się z kompatkowych wymiarów aparatu głównego, oświetlacza kabiny oraz panelu sterującego do zarządzania badaniem przez psychologa. Do prawidłowej realizacji badania niezbędne jest pomieszczenie ciemniowe lub kabina ciemniowa zapewniająca 100% zaciemnienie.

Podstawowe funkcje

Składowe zestawu

Galeria