fbpx

APARAT CIEMNIOWY

4000 zł brutto

*cena katalogowa

Aparat Ciemniowy

Aparat Ciemniowy służy do badania zdolności widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie. Widzenie zmierzchowe definiuje się jako umiejętność rozróżniania konturów w warunkach znikomego oświetlenia ogólnego. Wrażliwość na olśnienie mierzona jest czasem powrotu do poprawnego widzenia po olśnieniu silnym źródłem światła. Badania te zlecane są przez lekarzy orzeczników medycyny pracy w ramach szczególnych wymagań na wybranych stanowiskach pracy.

Aparat Ciemniowy produkcji AT SMART Systems realizuje oba wymienione wyżej testy. Składa się z kompatkowych wymiarów aparatu głównego, oświetlacza kabiny oraz panelu sterującego do zarządzania badaniem przez psychologa. Do prawidłowej realizacji badania niezbędne jest pomieszczenie ciemniowe lub kabina ciemniowa zapewniająca 100% zaciemnienie.

Podstawowe funkcje

  • Realizuje 2 badania: widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie
  • Bardzo prosty w instalacji
  • Podgląd przebiegu badania dla psychologa na panelu sterującym

Składowe zestawu

  • Aparat główny
  • Oświetlacz kabiny ciemniowej
  • Panel sterujący z LCD i klawiaturą
  • Listwa zasilająca z włącznikiem
  • Zasilacz 12V
  • Instrukcja obsługi
  • Arkusz wyników i normy

Galeria