DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Od początku naszego funkcjonowania na rynku dbamy o środowisko i nasze otoczenie. W procesie produkcji sortujemy odpady, nie stosujemy substancji niebezpiecznych w produkcji elektroniki tj. ołów, rtęć czy kadm. Samodzielnie stosujemy w wielu obszarach recykling, jednocześnie współpracujemy z jedną z największych Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, aby być pewnym, że to co robimy – robimy dobrze.

Każdy z nas – jako producent, dystrybutor czy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest odpowiedzialny za lepszą przyszłość. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej i stosowania ich w codzienności.