Wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z 19 listopada 2018 – co dalej?

19 listopada, 2018r Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wydał nowe wytyczne dotyczące badań psychotechnicznych dla pracowników w ramach medycyny pracy. Spowodowały one spore zamieszanie i niepewność co do obowiązku wykonywania badań aparaturowych w ramach medycyny pracy.

W dniu 7 lutego, 2019 roku, Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na zapytanie m.in. Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy, określiło swoje stanowisko w tym temacie, wskazując na niezgodność ogłoszonych wytycznych z obowiązującym stanem prawnym. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do IMP w Łodzi o usunięcie tych wytycznych. Pełna treść odpowiedzi znajduje się pod adresem: www.psychologia-pracy.pl.