Filtrowanie kart badań wg danych klienta w programie ATSS Psycholab Software

W dniu dzisiejszym wprowadziliśmy nową funkcję do naszego programu zarządzającego dokumentacją w pracowni psychologicznej. Na prośbę psychologów dodaliśmy opcję filtrowania i wyszukiwania kart badań wg imienia, nazwiska lub numeru PESEL. Zachęcamy do aktualizacji programu. Wystarczy podłączyć komputer do internetu i uruchomić program ATSS Psycholab Software.