Tablice Poppelreutera – 5 najczęściej popełnianych błedów

Tablica ćwiczebna Testu Poppelreutera

Test Poppelreutera (Tablice Poppelreutera) służy badaniu koncentracji, przerzutności i podzielności uwagi. Składa się z charakterystycznych tablic zawierających pola z dwoma liczbami. Przykład tablicy ćwiczebnej pokazany jest na zdjęciu obok. Jest ona w pełni zgodna z opisem przedstawionym w Metodyce Psychologicznych Badań Kierowców wydawnictwa ITS (zestaw Tablic dostępny jest w naszej ofercie pod tym linkiem: AT SMART Systems – Tablice Poppelreutera)

Zadaniem osoby badanej jest wyszukiwać na tablicy liczby znajdujące się w centralnej części kwadratu w kolejności od najmniejszej (11) do największej (22). Jednak w arkuszu odpowiedzi należy wpisywać liczbę z prawego dolnego rogu. Na przykład – po znalezieniu kratki o numerze środkowym 11, należy wpisać do arkusza liczbę 36.

Zadanie jest ograniczone czasowo do 3 minut, a wynikiem testu jest liczba odpowiadająca ilości poprawnych odpowiedzi w najdłuższym szeregu.  Na przykładowym arkuszu odpowiedzi – wynik surowy wynosi 5.

5 najczęstszych błędów przy badaniu Tablicami Poppelreutera

Badanie wykonane kilku osobom  jednocześnie

Wydawać się może, że ten test jest stworzony do wykonywania w grupie i tak często jest przeprowadzany. Jest to błędne podejście, jeżeli osoby nie są od siebie w pełni odseparowane. Badane osoby przeszkadzają sobie nawzajem, próbują konsultować się w trakcie. Niektórzy z badanych wymawiają półgłosem kolejne liczby. Wszystkie te zachowania nie pozwalają na zapewnienie komfortowych warunków testu i jeżeli wynik u badanego będzie zły to może on mieć uzasadnione pretensje, że nie mógł się skupić na zadaniu.

Test Poppelreutera nie jest ograniczany czasowo

Ograniczenie do 3 minut jest niezwykle ważne, ponieważ wprowadza badanego w stan presji czasowej. Brak tej presji jest niezgodny ze standaryzacją i ma silny wpływ na wynik końcowy.

Niewystarczający instruktaż

Wbrew pozorom – test jest trudny w zrozumieniu dla osoby, która pierwszy raz się z nim spotyka. Należy dostosować język i sposób tłumaczenia do konkretnej osoby. Najczęstszym problemem jest niewłaściwe zrozumienie przez badanego celu zadania. Źle przeszkolona osoba badana, zamiast starać się wypełniać arkusz wyszukując kolejne numery bez błędu – ustala sobie w głowie za cel wpisać jak najwięcej poprawnych numerków w ciągu 3 minut testu. Skutkuje to tym, że poprawne szeregi przecinane są np. pustymi polami. Aby uniknąć tego błędu warto kłaść nacisk podczas instruktażu, że nie trzeba wypełnić wszystkich pól – ważniejsze jest to, aby nie popełnić żadnego błędu i nie zostawiać pustych miejsc.
Zdarza się również, że badany pomyli zasadę i wpisuje do arkusza liczby centralne zamiast tych umieszczonych w narożniku kwadratu.

Brak ćwiczenia przed testem właściwym lub wykonanie ćwiczenia na dużej tablicy Poppelreutera

Zdarza się, że psycholog chcąc przyspieszyć proces tłumaczy od razu na tablicy testowej. Takie podejście pozwala badanemu zapamiętać pierwsze układy liczb i w rezultacie osiągnąć lepszy wynik. Brak wykonania ćwiczenia nie pozwala upewnić się psychologowi, że badany zrozumiał w pełni instrukcję.

Kilkukrotne przeprowadzenie testu Poppelreutera z użyciem tej samej tablicy

Niekiedy pojawi się sytuacja, w której konieczne jest przeprowadzenie jeszcze raz testu. Na potrzeby takich sytuacji w zestawie Testu Poppelreutera znajdują się 2 tablice testowe o różnych układach liczb. W takim przypadku, gdy konieczne jest powtórzenie testu zalecane jest albo wykorzystanie drugiej tablicy, albo wykonanie testu w późniejszym czasie (np. po wypełnieniu kilku innych testów).

Podsumowując – zapewnienie komfortowych warunków, poprawnego instruktażu, dopasowanego do poziomu komunikacji osoby badanej oraz przeprowadzenie testu ćwiczebnego zapewnia, że otrzymane wyniki testu są miarą oceny koncentracji, przerzutności i podzielności uwagi badanego.

Omawiane Tablice w pełni zgodne z opisem w Metodyce Psychologicznych Badań Kierowców wydawnictwa ITS są dostępne w stałej ofercie AT SMART Systems w wersji do powieszenia na ścianę lub ze statywem. Sprawdź ofertę na: AT SMART Systems – Tablice Poppelreutera.