Pracownia psychologiczna do badań kierowców – wymagania, koszty i wyposażenie

W dzisiejszym artykule poruszę temat uruchamiania pracowni psychologicznej do badań kierowców. Ze względu na zmiany w przepisach, które weszły w życie w lipcu 2014 roku, na rynku panuje pewnego rodzaju zamieszanie, które mam nadzieję uda mi się trochę uporządkować. Opiszę kwestie wymagań prawnych, lokalowych oraz wyposażenia i kosztów, które wiążą się z tego typu działalnością. Zapraszam do lektury.

Na dzień pisania tego artykułu, obowiązującym aktem prawnym określającym wymagania dotyczące badań kierowców jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 937) wraz z późniejszymi zmianami. Ten akt prawny będę nazywał w dalszej części tekstu po prostu rozporządzeniem.

LOKAL I KADRA

Przytoczone rozporządzenie zmieniło wytyczne określające wymagania dla lokalu przeznaczonego na pracownię do badań psychologicznych kierowców. Wymagania te objęły każdy nowotworzony lokal, a istniejące miały czas do 31 grudnia 2015r. na dostosowanie. Obecnie pracownia do badań kierowców powinna posiadać:

  • 2 pomieszczenia: do badań zbiorowych i badań indywidualnych
  • oba o powierzchni co najmniej 12m2 każdy
  • jedno z pomieszczeń może być jednocześnie gabinetem dla psychologa

Jeżeli w lokalu ma być wyodrębnione dodatkowe pomieszczenie dla psychologa, to powinno ono mieć minimum 10m2. Rysunek obrazuje te wymagania, przy czym pomieszczenia czerwone są wymagane.

Porada praktyczna

Wyposażenie aparaturowe pracowni nie wymaga aż tak dużych powierzchni jak wskazuje rozporządzenie (12m2), aby zapewnić komfort i dobre warunki badań. Dlatego można zaplanować pokój do badań aparaturowych oraz gabinet psychologa w jednym pomieszczeniu. Jako producent i dostawca aparatury zapewniamy naszym klientom bezpłatne doradztwo i projekt pomieszczeń, tak aby było ergonomicznie i zgodnie z wymaganiami.

Badania psychologiczne może wykonywać tylko psycholog, który znajduje się w ewidencji uprawnionych psychologów transportu prowadzonej przez podmiot właściwy (najczęściej jest to urząd marszałkowski danego województwa). Dowodem wpisu jest nadany numer ewidencyjny unikalny dla każdego psychologa. Numer ten musi znajdować się na pieczątce psychologa.

Dodatkowym wymaganiem jest zgłoszenie i zarejestrowanie w ewidencji pracowni psychologicznych adresu lokalu stanowiącego tą pracownię. Ewidencję prowadzi podmiot właściwy dla miejsca lokalizacji (również najczęściej jest to urząd marszałkowski). Zarejestrowana pracownia otrzymuje unikalny numer ewidencyjny, który należy umieścić na pieczątce pracowni.

Porada praktyczna

Projektując pracownię psychologiczną warto zastanowić się już na początku nad ewentualnym szerszym wykorzystaniem pomieszczeń do innych celów niż tylko pracownia psychotechniczna. Pozwoli to zoptymalizować koszty i zdywersyfikować działalność gospodarczą, co jest ważne szczególnie na początku.

WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE W PRACOWNI

Zgodnie z rozporządzeniem na wyposażeniu pracowni powinny znaleźć się narzędzia pozwalające na ocenę osobowości, sprawności intelektualnej i procesów poznawczych (są to najczęściej testy papierowe) oraz urządzenia służące do:

1. Ustalenia szybkości i adekwatności reakcji

Temu celowi służy Aparat do Badania Czasu Reakcji, który umożliwia zarówno test reakcji prostej jak i złożonej.

Aparat ten nie wymaga znaczącej przestrzeni w pracowni i został zaprojektowany tak, aby można było dostosować go do indywidualnych wymagań lokalowych.

2. Oceny koordynacji wzrokowo - ruchowej

Na potrzeby tego badania stosuje się Aparat Krzyżowy lub Aparat Piórkowskiego.

Pierwszy z nich posiada więcej trybów badania i pozwala na ocenę koordynacji w bardziej złożonych sytuacjach.

Aparat Piórkowskiego bada koordynację wzrokowo-ruchową w sytuacji zwiększonej presji czasowej i zmęczenia.
Aparat Krzyżowy
Aparat Piórkowskiego

Porada praktyczna

Do pogłębionej diagnostyki w pracowni psychologicznej warto zaopatrzyć się w oba aparaty, gdyż pozwalają one na możliwie najszerszy zakres oceny. Jednak w praktyce, jeżeli koszty i budżet jest ograniczony to obecnie posiadanie tylko jednego z tych aparatów jest dopuszczalne i nie spotkałem się z przypadkiem zanegowania takiego stanu podczas kontroli.

3. Ocena sprawności uwagi

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych testów na koncentrację, przerzutność i podzielność uwagi są tablice Poppelreutera. Zostały one doskonale opisane w Metodyce Badań Psychologicznych Kierowców wyd. ITS, rok 2003 oraz w wielu niezależnych publikacjach.

Tablice produkowane przez AT SMART Systems są wykonane w postaci 3 lekkich, przenośnych i sztywnych arkuszy do powieszenia lub postawienia. Dzięki temu łatwo jest zorganizować badanie zarówno dla pojedynczej osoby jak i dla grupy badanych.

Więcej o samym teście i o tym, na co należy zwaracać uwagę przy jego wykorzystaniu opisałem w osobnym artykule na blogu.

Tablica Poppelreutera - ćwiczebna

Przedstawione aparaty stanowią minimalne zestawienie niezbędne w pracowni psychologii transportu. Stosuje się jeszcze inne aparaty, takie jak Aparat Ciemniowy lub Stereometr, jednak dotyczą one badań z zakresu medycyny pracy, dlatego w tym artykule nie zostały one opisane.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Głównym kosztem z jakim należy się liczyć przy uruchamianiu nowej pracowni jest najem lub zakup lokalu oraz wyposażenia. Z obserwacji widzę, że kwestie znalezienia i dostosowania pomieszczenia stanowią badzo czasochłonny etap całej inwestycji. Należy być ostrożnym przy angażowaniu dużych środków w adaptację trwałą pomieszczenia, jeżeli jest ono najmowane, a umowa nie gwarantuje minimalnego okresu użytkowania. Należy znaleźć równowagę pomiędzy kosztami najmu, kosztami adaptacji oraz potencjałem tkwiącym w lokalizacji pracowni. Dlatego trudno jest jednoznacznie podać minimalny zakres budżetu na tym etapie.

Wyposażenie i koszty jednorazowe

Na wyposażenie całkowite pracowni składają się: aparatura, testy papierowe oraz wyposażenie ogólne biurowe (w tym komputer). Podsumujmy niezbędne koszty:

  • Minimalny wymagany zestaw aparaturowy opisany powyżej (czas reakcji, koordynacja i tablice Poppelreutera) to koszt ok. 6000zł brutto.
  • Zestaw podstawowych testów papierowych (sprawność intelektualna, osobowość) to koszt ok. 2500zł brutto.
  • Komputer, drukarka, oprogramowanie to ok. 2000-2500zł.
  • Wyposażenie biurowe ogólne (biurko, szafa zamykana, stolik, krzesła) to zakup w zakresie ok. 2500zł.
Łączna suma to ok. 14 tys. zł brutto. Jednak powyższe koszty można obniżyć jeżeli do firmy wprowadzimy na początku majątek osobisty tj. komputer lub wybrane meble. Warto mieć na uwadze fakt, że są to koszty JEDNORAZOWE, które po amortyzacji nie będą generowały stałych opłat, a jednocześnie stanowią majątek i własność firmy. Dodatkowo takie zakupy można sfinansować z wykorzystaniem dofinansowań celowych lub atrakcyjnych pożyczek dla przedsiębiorców.

Porada praktyczna

Warto zauważyć, że sama aparatura zwróci się po zrealizowaniu 40 badań psychologicznych. Czyli średnio 3 osoby w miesiącu pozwalają w ciągu pierwszego roku sfinansować całą aparaturę specjalistyczną. Po upływie roku każde badanie aparaturowe generuje koszt zerowy.

Koszty stałe działalności, umowy, abonamenty

Po pierwszym wkładzie finansowym na uruchomienie działalności należy przyjrzeć się także jak będzie wyglądał koszt tej działalności po upływie 1 roku. W przypadku badań psychologicznych często przyjmuje się wyznaczenie kosztu badania 1 osoby dzięki temu łatwo można ocenić rentowność pracowni.

Analizując na początku opłacalność i potencjał biznesowy należy zdecydować się na 1 z 2 wariantów finansowania:

  • wyższe koszty początkowe i niskie koszty stałe w przyszłości
  • niskie koszty początkowe i wyższe stałe koszty dla pojedynczego badania w przyszłości

Niezwykle istotne w wyborze opcji jest dostęp do środków finansowych oraz realna ocena ryzyka i szans. Jeżeli szanse na utrzymanie się na rynku są niewielkie (duże ryzyko biznesowe) warto rozważać systemy abonamentowe w tym np. wypożyczenie sprzętu komputerowego i biurowego zamiast zakupu. Jednak, gdy pracownia zacznie przynosić dochód to z czasem może się okazać, że jednorazowy zakup byłby lepszym rozwiązaniem. Środki zainwestowane na początku zwrócą się w ciągu pierwszego roku i dzięki temu po upływie 12 miesięcy okaże się, że pracownia jest konkurencyjna na rynku ponieważ bieżące stałe koszty jednego badania są niskie.

PODSUMOWANIE

Decyzja o założeniu własnej działalności, a w szczególności pracowni psychologicznej jest niezwykle stresująca, gdyż cały ciężar odpowiedzialności spada z reguły na jedną osobę – psychologa. W ramach wykładów na Uniwersytecie Gdańskim staram się przekazywać słuchaczom jak najwięcej wiedzy praktycznej zarówno z zakresu prowadzenia pracowni jak i jej tworzenia. Dlatego zachęcam do zainteresowania się kierunkiem psychologii transportu na Uniwersytecie Gdańskim.

Jeżeli jednak nie mieliśmy okazji spotkać się w ramach studiów podyplomowych na wspomnianej uczelni, nic nie stoi na przeszkodzie, aby także skorzystać z naszej wiedzy. Zachęcam do przejrzenia naszej strony internetowej i opisów aparatury, do obserwowania naszej strony na facebook’u oraz zaglądania na nasz blog. Jednocześnie polecam kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą firmą poprzez zakładkę KONTAKT. Bardzo chętnie służę pomocą i wyjaśnieniami wszystkim, którzy mają pytania i chcą poszerzyć swoją wiedzę zanim zrobią ten pierwszy krok.