Kolejne spotkanie ze studentami studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego już za nami

W dniu 09 marca, 2019 roku, na studiach podyplomowych Psychologii Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, odbyły się kolejne zajęcia pt. „Aparatura do badań sprawności psychomotorycznej”. W ramach tego spotkania, jak co roku mieliśmy przyjemność przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu obsługi aparatury wykorzystywanej w pracowniach do badań kierowców. Dochowując tradycji, dzięki obecności praktykujących psychologów transportu: dr Doroty Bohuszewicz Kamoli oraz Agnieszki Rohde mogliśmy przekazać mnóstwo praktycznych i chyba 🙂 ciekawych przykładów i przypadków. Mamy także nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć wystarczająco szczegółowo na wszystkie pytania naszych Słuchaczy.

Dziękujemy Uniwersytetowi Gdańskiemu za zaproszenie nas do udziału w tym odpowiedzialnym procesie szkolenia. Te spotkania zawsze zachęcają nas do jeszcze intensywniejszej pracy.

W szczególności dziękujemy Paniom i Panom słuchaczom za aktywny i tak liczny udział w zajęciach do samego końca oraz za bardzo wysoką ocenę naszej pracy. Mam nadzieję, że prawie same 10’tki na liście nie wynikały z braku anonimowości w głosowaniu :).

Życzymy sukcesów i do zobaczenia lub usłyszenia!

Wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z 19 listopada 2018 – co dalej?

19 listopada, 2018r Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wydał nowe wytyczne dotyczące badań psychotechnicznych dla pracowników w ramach medycyny pracy. Spowodowały one spore zamieszanie i niepewność co do obowiązku wykonywania badań aparaturowych w ramach medycyny pracy.

W dniu 7 lutego, 2019 roku, Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na zapytanie m.in. Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy, określiło swoje stanowisko w tym temacie, wskazując na niezgodność ogłoszonych wytycznych z obowiązującym stanem prawnym. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do IMP w Łodzi o usunięcie tych wytycznych. Pełna treść odpowiedzi znajduje się pod adresem: www.psychologia-pracy.pl.